Netlab International a.s. 
Prokopova 42
851 01 Bratislava

Tel.: +421-2-6820 6060
Fax.: +421-2-6820 6066
E-mail: inbox@inetlab.sk

NETLAB International, a.s.

Spracovanie dát, informačné systémy, informačné technológie - to sú pojmy, s ktorými sa dnes stretáva takmer každá organizácia. Ich optimálne riešenie výrazne vplýva na postavenie firmy na trhu. Rýchly prístup k správnym údajom sa stáva v meniacich sa trhových podmienkach čoraz dôležitejší - z tohto pohľadu sú investície do informačného systému veľmi významné. Po obdobiach racionalizácie spracovania dát a využívania informačných systémov prevažne na podporu riadiacich činností sa dostávame do obdobia, keď sa informačná technológia stáva jedným zo strategických faktorov úspešnej existencie organizácie. NETLAB International ponúka svojim klientom riešenia, ktoré počítajú s každým problémom a tým vytvárajú z informačného systému pevný pilier každej organizácie.

Flukenetworks
www.flukenetworks.com
Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved