SLUŽBY


  Správa IT

  Štruktúrované kabeláže

  Zabezpečovacie systémy

  Kamerové systémy

  Telekomunikačné riešenia

  Silnoprúdové kabeláže


  PRODUKTY


  Meracie prístroje Fluke Networks
   Káblové testery: Necertifikačné
     Cable IQ
     IntelliTone
     Micromapper
     Microscanner 2
     Simplifiber

   Káblové testery: Certifikačné
     DSP Series
     DTX Series
     Optifiber

   Analyzátory
     Linkrunner
     NetTool Series II
     Etherscope Series II

   Optiview
     Optiview Integrated Analyzer
     Optiview Workgroup Analyzer
     Optiview WAN Analyzer

   Software riešenia
     Optiview Console
     Optiview Protocol Expert
     Vision Suites

Cable IQ Qualification Tester

- testovanie priepustnosti kabeláže
- otestuje kabeláž na vhodnosť prenosu VoIP, 10/100, Gigabit Ethernetu atď.
- identifikácia problémov pri pripojení (nastavenie duplexu, prenosovej rýchlosti, atď.)
- základné káblové testy (dĺžka, wiremap)
- chytrý wiremap – identifikuje na akom mieste došlo k prerušeniu niektorej zo žíl
- generovanie tónu pre sondu IntelliTone (stopovanie kábla a mnoho ďalších funkcií)
- rýchla pomoc pri problémoch na sieti

Informácie o produkte na stránkach výrobcu

CableIQ Picture
Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved