SLUŽBY


  Správa IT

  Štruktúrované kabeláže

  Zabezpečovacie systémy

  Kamerové systémy

  Telekomunikačné riešenia

  Silnoprúdové kabeláže


  PRODUKTY


  Meracie prístroje Fluke Networks
   Káblové testery: Necertifikačné
     Cable IQ
     IntelliTone
     Micromapper
     Microscanner 2
     Simplifiber

   Káblové testery: Certifikačné
     DSP Series
     DTX Series
     Optifiber

   Analyzátory
     Linkrunner
     NetTool Series II
     Etherscope Series II

   Optiview
     Optiview Integrated Analyzer
     Optiview Workgroup Analyzer
     Optiview WAN Analyzer

   Software riešenia
     Optiview Console
     Optiview Protocol Expert
     Vision Suites

Linkrunner

- tester umožňujúci rýchle otestovanie sieťového pripojenia a PC sieťového adaptéra
- meria dĺžku kábla, zapojenie jednotlivých žíl v TP kábloch
- rozpozná, či je port aktívny a identifikuje typ siete (Ethernet, Token Ring, Telco)
- podá základné informácie o pripojení: druh duplexného prenosu, komunikačná rýchlosť...
- umožňuje poslať PING na niektoré sieťové zariadenie a zmeria čas odpovede
- vysiela identifikačný signál do siete – pomocou sondy tak ľahko nájdete správny kábel/port
- prostredníctvom štatistického grafu zobrazí priebeh zaťaženia linky
- otestuje PC NIC

Informácie o produkte na stránkach výrobcu

Linkrunner PictureLinkrunner Pro

- tester liniek gigabit ethernet, PoE i 802.1x sietí
- zistí skutočné možnosti zariadenie na linke a porovná ich s aktuálnou rýchlosťou pripojenia i druhov duplexného prenosu
- umožňuje poslať PING na niektoré sieťové zariadenie a zmeria čas odpovede
- detekcia služby PoE, zmeria úroveň napätia na konkrétnom páre kábla
- zobrazí informácie o najbližšom switchi - názov výrobcu, typ, adresu, slot i port, do ktorého je linka pripojená
- meria dĺžku kábla, zapojenie jednotlivých žíl v TP kábloch a vďaka TDR technológii v prípade prerušenia kábla aj vzdialenosť k tomuto miestu
- generuje signál pre IntelliTone sondu, zároveň dokáže rozblikať na switchi port, kde je pripojený
- generuje report obsahujúci:
    - nastavenie zabezpečenia sietí štandardu 802.1x, vrátane typu EAP a užívateľského mena
    - informácie o DHCP, DNS, defaultnom routeri, vrátane IP a MAC adresy a typu podsiete
    - výsledky pingov na zariadenia, vrátane najkratšieho, najdlhšieho i priemerného času odpovede
    - dostupnosť PoE, vrátane úrovne napätia na pároch
    - informácie o najbližšom switchi
    - výsledky káblových testov

Informácie o produkte na stránkach výrobcu

LinkrunnerPro Picture
Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved