SLUŽBY


  Správa IT

  Štruktúrované kabeláže

  Zabezpečovacie systémy

  Kamerové systémy

  Telekomunikačné riešenia

  Silnoprúdové kabeláže


  PRODUKTY


  Meracie prístroje Fluke Networks
   Káblové testery: Necertifikačné
     Cable IQ
     IntelliTone
     Micromapper
     Microscanner 2
     Simplifiber

   Káblové testery: Certifikačné
     DSP Series
     DTX Series
     Optifiber

   Analyzátory
     Linkrunner
     NetTool Series II
     Etherscope Series II

   Optiview
     Optiview Integrated Analyzer
     Optiview Workgroup Analyzer
     Optiview WAN Analyzer

   Software riešenia
     Optiview Console
     Optiview Protocol Expert
     Vision Suites

NetTool Series II Tester

- PC Connectivity Tester pre Gigabit Ethernet siete
- pomáha riešiť najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri pripojení PC k sieti:
    - nesprávne nastavenie sieťového adaptéra v PC
    - cieľové zariadenie nie je dostupné alebo aktívne
    - závada na fyzickej vrstve siete
- pracuje v INLINE móde - zapojte ho priamo do komunikačnej linky
- sleduje komunikáciu medzi zariadeniami: komunikačná rýchlosť, typ duplexného prenosu, výskyt chýb na linke ...
- identifikuje sieťovú konfiguráciu PC: zoznam zdielaných serverov, ponúkané services, mená, IP adresy, subnet masky ...
- zobrazí informácie o najbližšom switchi - názov výrobcu, typ, adresu, číslo portu i VLAN, do ktorej je linka pripojená
- zaznamená výskyt chýb na sieti, duplikáciu IP adries, nezodpovedané DNS kontakty, chybové TCP/IP spojenia ...
- rozpozná, či je zásuvka štruktúrovanej kabeláže neaktívna alebo je pripojená do siete Ethernet, Token Ring, Phone Link ...
- identifikuje základné protokoly – umožňuje podávať hlásenia o výskyte nechcených protokolov
- VoIP testing a monitoring - zaznamená procesy pri bootovaní IP telefónov i počas ich prevádzky
- premeria vlastnosti PoE linky
- generuje signál pre IntelliTone sondu
- meria dlžku kábla, zapojenie jednotlivých žíl v TP kábloch
- môže poslať PING na sieťové zariadenia
- vygeneruje report analýzy do PDF súboru
- výrazne zvýši produktivitu práce technika

Informácie o rozdieloch medzi jednotlivými modelmi

Informácie o produkte na stránkach výrobcu

Nettool2 Picture
Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved