SLUŽBY


  Správa IT

  Štruktúrované kabeláže

  Zabezpečovacie systémy

  Kamerové systémy

  Telekomunikačné riešenia

  Silnoprúdové kabeláže


  PRODUKTY


  Meracie prístroje Fluke Networks
   Káblové testery: Necertifikačné
     Cable IQ
     IntelliTone
     Micromapper
     Microscanner 2
     Simplifiber

   Káblové testery: Certifikačné
     DSP Series
     DTX Series
     Optifiber

   Analyzátory
     Linkrunner
     NetTool Series II
     Etherscope Series II

   Optiview
     Optiview Integrated Analyzer
     Optiview Workgroup Analyzer
     Optiview WAN Analyzer

   Software riešenia
     Optiview Console
     Optiview Protocol Expert
     Vision Suites

Zabezpečovacie systémy


S RASTÚCOU KRIMINALITOU VZNIKÁ ČORAZ VYŠŠIA POTREBA PASÍVNEHO A AKTÍVNEHO ZABEZPEČENIA OBJEKTOV PRED NEŽIADÚCIMI NARUŠITEĽMI A KONTROLA POHYBU A PRÍSTUPU OSÔB DO JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV S NÁSLEDNOU SIGNALIZÁCIU.

Ochrana objektov sa z hľadiska funkčnosti dá rozdeliť na:
- pasívnu, ako sú všetky mechanické zábrany, mreže, ploty a pod.
- aktívnu, ako je systém PSN, systém kontroly vstupu, kamerový systém

Delenie z hľadiska priestoru:
- vonkajšia (perimetrická ochrana), pomerne drahé technológie, pre veľké areály a firmy
- obvodová (plášťová ochrana), najčastejšie magnetické kontakty na oknách a dverách, okenné a dverné bariéry, doplnková ochrana,
- vnútorná (detektory pohybu, rozbitia skla, špeciálne detektory, …), základný a najpoužívanejší typ ochrany.

Pasívna ochrana ako mreže, bezpečnostné dvere a zámky zabraňujú preniknutiu narušiteľa do objektu, ale neriešia signalizáciu narušenia, tu prichádzajú na rad poplachové systémy narušenia (PSN). PSN je vo svojej podstate elektronické zariadenie schopné pomocou riadiacich prvkov, snímačov k nemu pripojených a komunikačnou nadstavbou vyhodnotiť nežiadúce narušenie a tento stav signalizovať lokálne (akusticky: sirénami, opticky: blikačmi) alebo na diaľku (hlasové správy, sms, protokol na súkromné služby). Skladá sa z centrálnej ústredne, ku ktorej sú pripojené jednotlivé prvky – ako klávesnice, čítačky kariet a samotné detektory a hlásiče.

Výber správnych detektorov, ich správne umiestnenie a odborná montáž, to sú veci ktoré odlišujú profesionálov od ostatných. Správne navrhnutý a namontovaný systém PSN je taký, ktorý:
- spoľahlivo vyhodnotí poplach a má minimum falošných poplachov,
- je jednoduchý na obsluhu, aby ho zvládli ovládať všetky poverené osoby,
- je prehľadný, aby v prípade poplachu alebo problému obsluha vedela rýchlo identifikovať zdroj,
- dá užívateľovi v prípade udalosti čo najviac informácií, či už lokálne alebo diaľkovo, pomocou telefónnej linky, gsm siete alebo pripojením na pult súkromnej bezpečnostnej služby,
- má zabezpečený pravidelný servis zo strany dodávateľa, ale aj zo strany výrobcu.

Takýto systém Vám zabezpečí pohodlie a pocit bezpečia, preto pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne aby sme zistili jeho potreby, predstavy a navrhli mu presne to čo potrebuje. Zabezpečíme Vám kompletný servis a dodávku „na kľúč“.


Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved