SLUŽBY


  Správa IT

  Štruktúrované kabeláže

  Zabezpečovacie systémy

  Kamerové systémy

  Telekomunikačné riešenia

  Silnoprúdové kabeláže


  PRODUKTY


  Meracie prístroje Fluke Networks
   Káblové testery: Necertifikačné
     Cable IQ
     IntelliTone
     Micromapper
     Microscanner 2
     Simplifiber

   Káblové testery: Certifikačné
     DSP Series
     DTX Series
     Optifiber

   Analyzátory
     Linkrunner
     NetTool Series II
     Etherscope Series II

   Optiview
     Optiview Integrated Analyzer
     Optiview Workgroup Analyzer
     Optiview WAN Analyzer

   Software riešenia
     Optiview Console
     Optiview Protocol Expert
     Vision Suites

Kamerové systémy


„VIDIEŤ A NEBYŤ VIDENÝ“ JE ASI POŽIADAVKA KAŽDÉHO Z NÁS NA DOBRÝ KAMEROVÝ SYSTÉM. V SÚČASNOSTI SI MODERNÚ PREVÁDZKU ALEBO RODINNÝ DOM BEZ KAMEROVÉHO SYSTÉMU NEVIEME ANI PREDSTAVIŤ.

Hlavné úlohy kamerového systému sú:
- monitorovať v reálnom čase vybrané lokality pre potreby miestnej obsluhy
- záznam a archivácia záznamu vybraných lokalít
- diaľkový monitoring a prezeranie záznamu
- súčinnosť s inými systémami (zabezpečovací systém PSN, perimetrická ochrana, systém kontroly vstupu SKV a iné)
- psychologicky odstrašiť narušiteľa prítomnosťou kamier alebo naopak skrytou kamerou zaznamenať kritické miesta.

Systém priemyselnej televízie (uzavretý okruh TV) sa v princípe skladá zo samostatných kamier (na výber je veľké množstvo typov a prevedení od malých skrytých až po veľké motorické), z prenosového média a monitorovacieho pracoviska so záznamom. Výber jednotlivých komponentov a samotnej technológie je prvým a najdôležitejším krokom pri návrhu systému.

Naša spoločnosť vie zrealizovať celú dodávku od vypracovania návrhu až po samotnú konfiguráciu a správu systému. Len správne realizovaný a servisovaný systém plní svoju funkciu.


Dôležitými aspektami pri výbere systému sú:
- typ prostredia (vonkajšie, vnútorné, agresívne, prašné, …)
- typ prenosového média obrazu (analógový signál po koaxiálnom kábli alebo IP technológia po počítačovej sieti popr. Bezdrôtový prenos, rôzne prevodníky na iné média - optika)
- spôsob záznamu a archivácie (pomocou špeciálnych rekordérov, PC so špeciálnym hardvérom, alebo diskové polia a servery v prípade IP)
- kto, kedy a akým spôsobom bude mať prístup k systému : monitoring živého obrazu, prezeranie záznamov alebo k riadenie systému
- súčinnosť s inými systémami (aktivácia záznamu pri poplachu z PSN systému, a pod.).


Zabezpečíme Vám presne to čo potrebujete, dodávame a inštalujeme komponenty od renomovaných svetových výrobcov ktoré sú zárukou kvality a spoľahlivosti.
Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved