SLUŽBY


  Správa IT

  Štruktúrované kabeláže

  Zabezpečovacie systémy

  Kamerové systémy

  Telekomunikačné riešenia

  Silnoprúdové kabeláže


  PRODUKTY


  Meracie prístroje Fluke Networks
   Káblové testery: Necertifikačné
     Cable IQ
     IntelliTone
     Micromapper
     Microscanner 2
     Simplifiber

   Káblové testery: Certifikačné
     DSP Series
     DTX Series
     Optifiber

   Analyzátory
     Linkrunner
     NetTool Series II
     Etherscope Series II

   Optiview
     Optiview Integrated Analyzer
     Optiview Workgroup Analyzer
     Optiview WAN Analyzer

   Software riešenia
     Optiview Console
     Optiview Protocol Expert
     Vision Suites

Správa IT


Cieľ malých aj veľkých firiem je mať komunikačnú sieť k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v každom z päťdesiatich dvoch týždnov roka. Mať k dispozícii funkčný server, sieťovú tlačiareň a pracovné stanice bez porúch a výpadkov.
Zverte nám svoju sieť a informačný systém. Firmy sa môžu sústrediť na svoj „core“ biznis – na vlastné podnikanie. Nezaoberajú sa technickou úrovňou IT ľudí, ich školeniami. Nepotrebujú vytvárať pracovné miesto a hľadať vhodného človeka, ktorý može byť drahý.

Poskytneme vám naše špecifické skúsenosti, technické vybavenie a náš čas. Chceme pomáhať ľuďom, ktorí zbierajú, vyhodnocujú a distribuujú svoje údaje, zdieľajú aplikácie, alebo využívajú technické prostriedky, ktoré im dáva informačná diaľnica na pracovisku, doma, či na služobných cestách.
Poskytneme vám komplexný pohľad na vaše informačné a komunikačné technológie.
Pri nákupe zariadení dáme doporučenia a klient si môže vybrať dodávateľa podľa svojho výberu.

Ponúkame:
- pravidelnú kontrolu a profesionálny servis
- vzdialenú správu
- monitoring služieb
- inštaláciu zariadení v sieti
- zálohu dát
- bezpečnosť, virtuálne privátne siete
- v prípade potreby servisný zásah na mieste
- hot-line
- správu a servis telefónnej ústredne alebo IP telefónie
- návrh plánu rozvoja IT infraštruktúry
- zmluvne garantovanú službu

Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved