SLUŽBY


  Správa IT

  Štruktúrované kabeláže

  Zabezpečovacie systémy

  Kamerové systémy

  Telekomunikačné riešenia

  Silnoprúdové kabeláže


  PRODUKTY


  Meracie prístroje Fluke Networks
   Káblové testery: Necertifikačné
     Cable IQ
     IntelliTone
     Micromapper
     Microscanner 2
     Simplifiber

   Káblové testery: Certifikačné
     DSP Series
     DTX Series
     Optifiber

   Analyzátory
     Linkrunner
     NetTool Series II
     Etherscope Series II

   Optiview
     Optiview Integrated Analyzer
     Optiview Workgroup Analyzer
     Optiview WAN Analyzer

   Software riešenia
     Optiview Console
     Optiview Protocol Expert
     Vision Suites

Telekomunikačné riešenia


Základom dobrého obchodu je komunikácia. Naše riešenia na báze produktov Alcatel-Lucent umožňujú zvýšiť úroveň komunikácie vo vašej firme. Umožňujú významne zvýšiť produktivitu, zabezpečia plný a bezpečný prístup k firemným informáciám. Na jednotnej platforme je možné pristupovať k emailom, dátam i hovorom. Pre malé spoločnosti umožňuje zdielať všetky informácie na jednom mieste - v komunikačnom centre.

Základné vlastnosti systému Alcatel-Lucent OmniPCX Office:

- modulárna a škálovateľná architektúra – telefónna ústredňa a komunikačný server „rastie spoločne s firmou“
- umožňuje plnohodnotné digitálne prepojenie na siete verejných operátorov s prepínaním okruhov – ISDN, GSM, resp. paketov – alternatívni operátori
- účinný mechanizmus ARS (Automatic Route Selection), zabezpečujúci automatický výber ekonomicky resp. kvalitatívne najvýhodnejšie smerovanie interných aj externých hovorov, dosahuje tak podstatné úspory nákladov za telekomunikaené služby
- predkonfigurovaný server, ktorý integruje dáta, Internet a hlas do jediného systému
- riešenie « All in a box » optimalizovaná konvergentná a jednoduchá ponuka určená pre malé a stredné podnikateľské subjekty
- nákladová efektívnosť: jediná infraštruktúra pre hlas a dáta, zdielaný prístup na Internet
- schopnosť spravovať dátové, internetové, hlasové a konvergentné aplikácie (internetové služby a správa hovorov, mobilita, CTI): kompletná ponuka pre malé a stredné podnikateľské subjekty
- otvorené sieťam: tak pre paketovú, ako aj pre infraštruktúru s prepájaním okruhov - spája klasickú TDM a IP telefóniu
- « All in a box » riešenie obsahuje : zdielaný internetový prístup cez ISDN alebo DSL + Firewall + Proxy/cache server + vstavaná e-mail klient/server aplikácia + VPN
- integrované riešenie: jednoducho inštalovateľné a ľahko udržiavateľné
- riešenie, ktoré je jednoduché spojazdniť a ktoré nepotrebuje venované zdroje pre riadenie a administráciu
- predinštalovaný softvér (e-mail, proxy, firewall, VPN server).
- riešenie jednotného systému správy odkazov (Unified messaging)
OmniPCX Office ťaží z výhod svojich vstavaných aplikácií pri poskytovaní riešenia integrovaného jednotného systému správy odkazov, v ktorom spája hlasovú poštu, e-mail a faxové služby. (hostiteľské faxové služby sú založené na IFSP)
- v súčasnosti sa viac a viac vyžaduje transparentnosť funkcií medzi ústredím a pobočkami (ten istý adresár, hlasová pošta, funkcie, atd.). Umožňujú to IP telefónne prístroje vo vzdialených pobočkách, ktoré sú ovládané komunikačným serverom v ústredí a ktoré majú presne tie isté funkcie, ako keby sa nachádzali priamo vo firme. Takéto riešenie si prirodzene vyžaduje dátovú linku medzi oboma komunikujúcimi stranami (prenajaté linky, frame relay, IP VPN, …).
- mobilní pracovníci zvyčajne nevyužívajú výhody plynúce z riadeného dátového pripojenia, ale čas od času pripájajú svoje multimediálne PC k firme cez Internet, aby si mohli stiahnuť potrebné súbory. Pokiaľ ich PC obsahuje funkciu VoIP (napr. PIMphony IP), sú schopní na diaľku využívať telefónne funkcie z komunikačného servera spoločnosti.
- nahradením priečkových kariet a prenajatých okruhov medzi PBX na rôznych lokalitách VoIP bránami a dátovými prenajatými okruhmi, je firma schopná redukovať medzimestské poplatky pri vnútrofiremných volaniach.


Alcatel logo Picture
Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved